به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: مدرنیته و سنت

آقازاده چهارفصل 

 نویسنده مقاله  ” حسن بهگر ”  است و مقاله از سایت ایران لیبرال بازنشر شده است . سید حسن شریعتمداری فرزند آیتالله سید کاظم شریعتمداری فعّال سیاسی و از سران سابق حزب جمهوری خلق مسلمان که در جمهوریخواهان ملی و اتحاد جمهوریخواهان نیز فعالیت داشته، یکی از فعالان سرشناس سیاسی بشمار می آید .  او… Read More ›

“ایران” به کدام سو خواهد رفت ؟

نظری آینده نگرانه به سیر رشد و نوزایی و ترقی خواهی ملت ایران  تلاطمات سیاسی – اجتماعی در ایران امروز در ادامه مبارزات مردم ایران برای دستیابی به یک نظام سیاسی سکولار و لاییک است که شروع آن با نهضت مشروطه و تا رسیدن به هدف نهایی یعنی بر قراری یک نظام سیاسی سکولارو لاییک… Read More ›

رپ خوانی با “مقنعه” و روبنده . کشمکش میان سنت و مدرنیته این بار به شکل دیگر

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید   کشاکش میان سنت  و مدرنیته ، گاه اشکال بدیع ، عجیب و مضحکی بوجود می آورد سیا ستگذاران حاکم بر کشور های ” اسلامی ” تا کنون نتوانسته ا ند خود را با تمایل روز ا فزون ، مردم کشور های خود برای پیوستن به جریان سیال… Read More ›

در پارکها ی اطراف مدارس دخترانه در ایران چه می گذرد

     نوشته ای که در زیر می آ ید ، گزارش یک مسئول امور تربیتی است که به نحوی هشدار دهنده تصویری از دورن آنچه که این رو زها و تحت سیستم آموزشی و تربیتی فقها دریکی  دبیرستا نهای دخترانه در ایران  می گذرد .گزارشی تکا ن دهنده که نشان می دهد  در ایران… Read More ›

روزنامه “جوان” وابسته به ” سپاه” ، “روز جهانی محیط زیست”را تبریک می گوید حزب الله با کندی تمام در حال مدرن شدن است

  به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید رنجی که بردیم و محصولی که درو  خو اهیم کرد بخش های عقب مانده تر اقشار مطرود اجتماعی به جای مانده از سالهای قبل از انقلاب با شتا ب کمتری مدرن می شوند ، مثلا روحانیت شیعه که مظهر ارتجاع تاریخی در کشور ماست ، دست به… Read More ›

نمونه هایی از احترام به کار و کارگر در محیط های کار اروپایی و فرهنگ مدرن

    مدعیان تمدن اسلامی ، می گویند که پیامبر اسلام گفته است که مزد کارگر را قبل از اینکه عرقش خشک شود بده ، خمینی می گفت ، ما همه کارگر هستیم تا بقول خود به کار گر احترام بگذارد . اما در فرهنگ غالب کشورهایی با اکثریت جمعیت مسلمان ، کارگر بخصوص در… Read More ›

علت تحرکات ضد امریکایی خامنه ای پس از ” برجام” چیست ؟

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید “حکومت اسلامی ” در گسترش ناگریز روابط خود با غرب  ،  مرگ محتوم خود را می بیند  بشنوید   همان موقع که “برجام ” به امضا رسید ، بودند تحلیلگرانی که همراه با روحانی و ظریف و اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی ، غریو شادی سر بر آوردند… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: