به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: مراحل پنج گانه ساخت تمدن اسلامی

چند دلیل اساسی که ” خامنه ای ” آرزوی ساختن “جامعه اسلامی” در ایران را به گور خواهد برد .

    به وبلاگ فرزند ملت خوش آمدید    با دولت مطیع فرزند خلف حزب الله ” احمدی نژاد ” نتوانسته اند ، حالا در دوران دولت ” روحانی ” که معتقد است انقلاب تمام شد ، دوره ای بود . دیگر نباید برگردد ،  با دولتی  که ” سید عبدالله متولیان ” از استراتژیست… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: