به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: مرگ خامنه ای

زبان حال اکثر ایرانیان نسبت به خامنه ای

  امروز شر اصلی در مقابل ملت ایران که خون همه را در شیشه کرده است ، خامنه ای ، بیت فاسد او و ملاهای اطراف وی هستند و این هموطن چه زیبا این رودرویی را بزبان شعر بیان کرده است .. امید که قبل از آنکه این رهبر فاسد ، ایران را بدچار حمله… Read More ›

” لاریجانی ” اکنون ” نایب رهبری ” و می تواند جانشین رهبر بعد از فوت وی باشد

نظامهای سرکوبگر که فساد سیاسی و اقتصادی همه ارکان آنها را در بر گرفته باشد معمولا و تا کنون میل وافری به گسترش فساد و سرکوب و اقدامات ضد مردمی  تا مرحله ” قیام عمومی مردم ” را داشته و به ندرت تن به اصلاح خود می دهند . گسترش دادن فساد و استبداد و… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: