به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: معلم سیستانی

معلم سیستانی جانش را فدای دانش آموزان کرد .

بر اساس گزارش‌ها او که می‌خواسته مانع فروریختن دیوار کنار مدرسه روی دانش‌آموزان شود، زیر آوار مانده است.   این عکسی است که آموزش و پرورش خاش از حمیدرضا گنگوزهی معلم روستای نوکجوی منتشر کرده است خبرگزاری ایرنا به نقل از فرماندار خاش گزارش داده که توفان و گردباد باعث ریزش دیوار خانه روستایی شد… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: