به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: مقنعه

عزیزم 20سال است تورا میشناسم و ظاهرت هیچ تغییری نکرده است

         چه گونه ظاهر یک زن  بعد از 20 سال هیچ تغییری نخواهد کرد   ببینید ، شما هم امتحان کنید .این زوج جوان راه حلی پیدا کرده اند تا ظاهر  “زن” با گذشت سالها هیچ تغییری نکند !!!   در » تمام کش کردن »  حکومت فقیهان و وظایف ما  جمهوری اسلامی… Read More ›

من هم همراه با “شینا ” گریستم

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید یادداشت روز . بر زنان ایران زمین چه می گذرد ؟ این صدای حق طلبانه زنان ایرانی است در  پخش و انتشار آن بکوشید  شاید شما هم مثل من به مصاحیه ” شینا شیرانی ” خواهر مان ، هموطنمان این انسان با شرف گوش کرده باشید، از همه کلماتش… Read More ›

این چه حجابی است آخه خانم ….

بالارو سفت پوشونده واسه بهونه ، پایین رو واگذاشته واسه نمونه!!!    اگر این خانم در ایران بود ، پاسداران شیخ صادق قیمه ، قیمه اش می کردن

Start here

%d bloggers like this: