به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: منطقه رشت ” مرکز ناحیه ” غرم “

ج.ا. مزه اولین شکست در”صدور انقلاب اسلامی” را در “تاجیکستان” چشید !

    کند و کاوی در روابط میان ایران و تاجیکستان . چگونه مردم ایران دوستی نزدیکترین ملت و دولت به خود را ، ازدست دادند ؟ بخش دوم  در بخش اول از عشق و علاقه تاجیکان به ایرانیان گفتیم و نشان دادیم که این عشق نه فقط در کوچه و بازار که در سطوح… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: