به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: میشل اوباما

ده بانوی زیبا روی اول جهان

  به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید     یه نقل از سایت BOX NEWS BOX   این زنان قدرت و زیبایی را باهم دارند . یعنی که ف آنچه خوبان همه  دارند اینان یه تنهایی صاحب آن هستند . اما نباید فراموش کرد که زیبایی ارزش خود را دارد اما تنها ، عامل ارشمند… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: