به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: نقش ترامپ در قتل قاشقچی

اسرار قتل “جمال قاشچقچی”: آمریکا بیشتر ازعربستان از علنی شدن حقایق می ترسد .

  ” ترامپ” ، ” قاشقچی ” را دودستی به ” بن سلمان ” تحویل داد   اکنون که سه هفته از قتل ” جمال قاشقچی” گذشته است می توان تصویر روشنتری  از آنچه در پشت پرده این قتل گذشته است  داشت . اگر به حوادث ، مواضع و نتیجه گیریهای طرفهای درگیر در این… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: