به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: نوری زاد

نظری به فعالیت های گروه 14 نفره خواهان برکناری ” خامنه ای ” و اشتباهات تاکتیکی آنان

 در  خرداد 1398 ، ژوئیه 2019 -14نفر از فعالین مدنی و سیاسی شناخته شده با صدور بیانیه ای ضمن اشاره به نبود آزادی های مدنی و اختیارات فوق العاده “علی خامنه ای ” رهبر حکومت اسلامی ، خواهان عبور از این نظام و برگزاری انتخابات تحت نظر مجامع شناخته شده بین المللی شدند .  موضوعات… Read More ›

” قاسم شعله سعدی ” پس از انتشار یک ویدیوی اعتراضی بازداشت شد

این وکیل سابق مجلس در پی یک سخنرانی افشاگرانه بر علیه اختلاس و دزدی و به هدر رفتن منابع در نظام سراپا فاسد اسلامی ، خواهان تجمع مردم در مقابل ” مجلس ” شده بود که خود در  همان محل مجلس دستگیر شد در ذیل سوابق کاری و مبارزاتی این ” ایرانی ازاده ” را… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: