به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: نویسنده و پژوهشگر محبوب

” صادق زیبا کلام ” مرد دوست داشتنی ملت ، مردی برای همه فصول .

  ” صادق زیبا کلام ” نمونه بارز تغییر مرجعیت در جامعه از ” نهاد روحانیت ” به ” نهاد ” دانشگاه ” است ، ” زیبا کلام ” و کلامش بیانگر تلاش بخشهای وسیعی از جامعه ما برای ” پیدا کردن جرات مستقل اندیشیدن ” و باور به انسانیت خود است و این جرات… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: