به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: پدیده ای تخیلی به نام ” تمدن اسلامی “

ویدیوی کامل سخنرانی : رحیم پور ازغدی ” : ریشه رشد سکولاریزم درناتوانی حوزه های دینی است

 اعتراف  ” رحیم پور ازغدی ” تئوریسین فاشیزم اسلامی در باره ناتوانی  حوزه و روحانیت در اداره جامعه  طشت رسوایی ” روحانیت ” و ” فقاهت ” از بام افتاده و این رسوایی به آنجا رسیده است که ” عاشقان دیروز ولایت ” امر وز به ” دشمنان روحانیت ” تبدیل شده اند . البته… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: