به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: پرگار بی بی سی

“علی علیزاده” و پهلوان پنبه مدرنیته اسلامی “علی خامنه ای “

      نظری به  گفته های “علیزاده ” در برنامه  پرگار با نام :” مدینه فاضله ” آیت الله خامنه ای “ ” علیزاده” متوهم مدرن ؛ برای ولایت ” خامنه ای ” شمشیر می زند ،   ” علی علیزاده ” در برنامه پرگار ” بی بی سی فارسی ”  با عنوان ”… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: