به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: پناهحویان

گوشه ای از زندگی دردناک آوارگان سوری در ترکیه

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید دخترک 5-4 ساله سوری  در خیابان در حال دستفروشی است . بادیدن ماموران پلیس که در حال بر خورد با دستفروشان هستند از ترس و وحشت به دامن زنی که در حال عبور است پناه می برد  و وحشتزده گریه ای دردناک سر می دهد که دل هر… Read More ›

لحظه دردناک واژگونی قایق حامل پناهجویان در آبهای مدیترانه

  به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید  ایا قاچاقچیان خود عمدا قایق حامل پناهجویان را غرق می کنند . در این حادثه که به خاطر تعداد مسافران زیاد خارج از ظرفیت قایق اتفاق اقتاد تعداد 550 تن پناهجو، خود را به آب انداختند . کشتی نظامی ایتالیایی موفق شد همه را بجز 5 نفر… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: