به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: کاریکاتور استاد تمساح اثر جنجال برانگیز ” نیک آهنگ کوث

“گاندو” برای انتخابات دندان تیز کرده است . نظری به تلاش ” سریال گاندو ” برای فریب افکار عمومی

کاریکاتور استاد تمساح اثر جنجال برانگیز ” نیک آهنگ کوثر ”  ” خامنه ای ” و بیت او ” و اصولگرایان خشمگین از شکست در انتخابات های  چند سال اخیر را می توان حقیقتا به ” گاندو ” تشبیح کرد چون درنده و خظرناک هستند و برای حفظ قدرت میدرانندو پاره می کنند و می… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: