به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: کلاس رقص عشوه

زنان اروپایی در کلاس رقص و عشوه ایرانی

آیا یک زن اروپایی می تواند مسئله عشوه آمدن برای مرد را فرا بگیرد  این خانم ایرانی ساکن هلند ،  ، یک کلاس آموزش رقص ایرانی در آن کشور تاسیس کرده است  و در حین آموزش رقص ایرانی به این نکته توجه کرده است که آموزش ، عشوه در رقص به خانمهای اروپایی بسیار مشکل… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: