به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: کنیز داری در اسلام

آیت الله عبد الکریم حائری : بعد از ظهور هر مومن پنچ یا بیشتر کنیز و برده جنسی خواهد داشت

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید  این سخنان باآن لبخند مهوعی که هنگام گفتن چنین سخنانی بر چهره این مرد شهوتران می نشیند  ، شنونده را از هرچه روحانی و دینمدار و دین فروش است بیزار می کند   آیت الله حائری  ، مدیر حوزه علمیه کربلا  در درس روزانه خود بیانات مهوعی به… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: