به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: کنیسه در همسایگی  منطقه سکوئریل هیل واقع شده است

حمله مسلحانه یک نژاد پرست به کنیسه یهودیان در پنسیلوانیا

  حمله مسلحانه یک نژاد پرست به کنیسه یهودیان در پنسیلوانیا متن خبر و ویدیو از تی – آر – تی  بین المللی ترکیه نقل شده است تهیه متن و ترجمه به فارسی از کاوه فرزند ملت  The attack took place during a prayer service at the Tree of life synagogue . A gunman walked… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: