به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: کودتای سوم اسفند

حقیقت قیام ” رضا شاه ” ، افسران و ایرانیان آزادی خواه در سوم اسفند 1299

 به وبلاگ » کاوه فرزند ملت » خوش آمدید  با کودتای سوم اسفند ، ” رضا شاه ” با مشتی آهنین  بنای” ایران نوین ” را پی ریخت .  این قیام که در ادبیات سیاسی ما ایرانیان  به نام ” کودتای سوم حوت 1299 ” شناخته می شود ، در چه شرایطی  و توسط چه … Read More ›

Start here

%d bloggers like this: