به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: کوله پشتی انفجاری

کوله پشتی انفجاری

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید     این  مرد عرب در این روزهایی  که مردم از مردان با لباسهای عربی  که یک کوله پشتی  دارند می ترسند ، یک  نمایش بسیار خنده دار ترتیب داده است    Download Now *************************************************************************** اولین طعمه گشت نامحسوس ببینید بافرزندان ما چه کنند .هرحزب اللهی را از روده… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: