به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: گلجهره بابا قلی اف

بریدن سر دختر بچه 4 ساله و سر دادن فریاد ” الله اکبر “

به وبلاگ » کاوه فرزند ملت خوش آمدید  در مسکو اتفاق افتاد     ” میگ نیوز ” روسیه ” گلچهره بابا قلی اف” در مسکو پابتخت روسیه به عنوان پرستار بچه در خانواده ای ، کار می کرد . صبح روز 29 فوریه وقتی که  خانواده  ، خانه را تر ک کردند ، وی سر… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: