به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: گلچهره بابا قلی اوا

“گلچهره ” :انتقام “کودکان مسلمان سوری” را از روسها گرفتم

خبر ویژه اختصاصی سایت بالاترین . ”  آخرین اطلاعات از  پرونده  “پرستار بجه که سر کودک 4 ساله را برید   سیستم قضایی روسیه بسیار سعی داشت ، که موضوع  درد ناک  بریده شدن سر دختر بجه 4 ساله روس ، سیاسی  نشود و به دخالت ” روسیه ” در ” سوریه” ربط پیدا نکند و… Read More ›

تروریست های مسلمان این قاتلان بی احساس و خونسرد

، یاوه های ، فرد سنگدلی که سر دختر بچه 4 ساله را برید در دفاع از خود                           در این ویدیو ، قاتل خونسرد یاوه های مذهبی خود را دردفاع از جنایتی که مرتکب شده است بازگو می کند    ترجمه گفته های… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: