Advertisements
به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: یتدری

لب کارون با اجرایی جالب و خاطره انگیز

  ترانه لب کارون  با اجرایی شاد و جالب از هموطنان عرب زبان ما  ایا ما ایرانیان باز  روزی خنده بر لبانمان خواهد نشست ؟         تحلیل سیاسی هفته افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟ هموطن بر ایران گریه کن Advertisements

Advertisements

Start here

%d bloggers like this: