Advertisements
به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: ▼ نفت و انرژی    ▼ خودروسازی

ملت ایران در میان دو سنگ آسیاب ” تحریمها ی آمریکا ” و” رژیم ضد مردمی  فقها “

تحریمها ی ” آمریکا ”  با تمام قدرت ضد بشری خود اکنون شروع شده و بر زند گی و زاد و زیست  مردم ما تاثیرات خرد کننده  خواهند گذارد . فقط در یکماه گذشته قیمت مایحتاج اولیه و مواد صنعتی ولوازم زندگی همراه با بالا رفتن قیمت دلار دو تا سه برابر شده اند ،… Read More ›

Advertisements

Start here

%d bloggers like this: