به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: 1392 ،اوه آهنگر اقتصاد دولتی ایران انقلاب اسلامی انقلاب ایران انقلاب چین اوکراین ایران بحران اوکراین جانتخا با

شرکت در انتخابات هم استراتژی هم تاکتیک

شرکت در انتخابات هم استراتژی هم تاکتیک    نگاهی به مقاله “تضاد منافع و ائتلاف بيرون مانده‌ها” ، نوشته”اامین بزرگیان “   دفاع از انقلابیگری آنارشیستی با سلاح ” شرکت در انتخابات ”      ” امین بزرگیان ” در مقاله “تضاد منافع و ائتلاف بيرون مانده‌ها” ، بدنبال ناکجا ابادی است که در آنجا سیاستمداران… Read More ›

روحانی” را به کاریزمای اعتراض به مهندسی انتخابات تبدیل کنیم” .

انتخابات 3     روحانی را به کاریزمای اعتراض به مهندسی انتخابات تبدیل کنیم .  در مقاله ” انتخابات  ش 2″ که  پیش از ماجرای رد صلاحیت ، ” هاشمی ” و ” مشایی ” ، منتشر شد ، با توجه به فضای تبلیغاتی  منفی بر علیه کاندیداهایی که بعدا رد صلاحیت شدند ، پیش بینی… Read More ›

طوفان انقلاب را سر بازایستادن نیست !! آنقلابیون از جان این مردم چه می خواهند ؟

انتخابات 2   طوفان انقلاب را سر بازایستادن نیست !!  آنقلابیون از جان این مردم چه می خواهند ؟   کشتیبان را سیاست دیگر نیامد !!!!   نگاهی به ادبیات حاکم بر فضای سیاسی کشورمان ،”ایران”،  که بعد ازروز پرحادثه ثبت نا م کاندیداهای ریاست جمهوری  و تا کنون شکل گرفته است نشان میدهد که… Read More ›

“هاشمی” آمد !!! آیا کشتیبان را سیاست دگر آمده است ؟

      ا حضوراین سیاستمرد 78 ساله و پراگماتیست در صحنه انتخابات ، وزید ن طوفان تغییر در آسمان سیاست ایران را نوید می دهد ؟   هاشمی گفته بود که تنها در صورتی پا به عرصه انتخابات خواهد گذارد که آیت الله خامنه ای ، با حضور وی در عرضه انتخابات موافق بوده… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: