به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: Aspara

رقص ” کرشمه” توسط رقصنده اوکرایینی

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید ” آپسارا ” در این اجرا همراه با” زنگوله ” رقص به سیک کرشمه را به خوبی  به اجرا می گذارد . Download Now   ایرانیان تا کی اجازه می دهید این فاسدان حزب اللهی بر شما حکومت کنند !!   تحلیل سیاسی هفته افق جنگ داخلی در ایران . آیا… Read More ›

“آسپارا” رقصنده اوکرایینی و رقص مدرن ایرانی

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید     ” آسپارا ” در این ویدیو توانایی خود را در بازسازی یک رقص مدرن ایرانی به نمایش می گذارد    Download Now     ایرانیان تا کی اجازه می دهید این فاسدان حزب اللهی بر شما حکومت کنند !!   تحلیل سیاسی هفته افق جنگ داخلی در ایران …. Read More ›

Start here

%d bloggers like this: