به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: clif jump

پرش از صخره به دریاچه از ارتفاع بیش از 30متر

واقعا که این خانمها خیلی نترس هستند . این ویدیو  که 113 میلیون نفر آنرا دیده اند یکی از ، پر بیننده ترین  ، نمایش های پرش از صخره را که تعدادی دختر و پسر جوان آنرا اجرا می کنند به نمایش می گذارد . ببینیم در بالاترین ، چند تا کلیک می خورد …. Read More ›

Advertisements

Start here

%d bloggers like this: