به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: Euro news

هفته مد نیویورک

هفته مد نیویورک؛ نگاهی به مجموعه بهار-تابستان سال ۲۰۱۶ سه طراح مد این خبر از یورو نیوز فارسی نقل شده است دیدن ویدیو  هفته مد نیویورک برای لباسهای زنانه بهار-تابستان سال ۲۰۱۶ کار خود را آغاز کرده است. کارولین هررا، طراح مد اهل ونزوئلا مجموعه خود برای این فصل را در موزه “مجموعه فریک” در… Read More ›

آب تنی بلژیکی ها در روز عشاق

این خبراز سایت یورو نیوز فارسی نفل شده است . بلژیکی ها در روز عشاق ، در آب سرد دریای شمال ، اب تنی کردند  برغم هوای سرد و وزش شدید باد، دهها نفر از مردم بلژیک به مناسبت روز عشاق در دریای شمال آب تنی کردند. این حرکت در حمایت از کودکان سرطانی انجام… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: