به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: israel -اسراییل

“حکومت اسلامی” ایران در چنبره طرحهای اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل و آمریکا ! بازهم پای “روسیه” ، در میان است ؟

  The Islamic State of Iran is under control of Israel and US intelligence and espionage projects! ِDoes “Russia” cooperate with them ?   رهبران نظام اسلامی حاکم بر ایران بر خود می بالند که اگر یکی از نابرابر ترین ساختار های اجتماعی – اقتصادی را در کشوربوجود آورده اند ، اگر  در میان مسئولان… Read More ›

باید میان مبارزه با ج.ا. و تبدیل شدن به بلندگوی تبلیغاتی “اسراییل ” و ” آمریکا ” فرق گذاشت .

حامیان این سیاستها با دفاع کامل از این اقدامات عملا  به بلندگوی دفاع از منافع اسراییل و آمریکا و وزارت امورخارجه این کشورها تبدیل شده اند ، دقیقا اشتباهی که حزب توده در مورد سیاستهای اتحاد شوروی در برخورد با ایران و موضوع ” فرقه دموکرات آذربایجان ”  مرتکب شد .  در این مقاله در… Read More ›

وجه مشترک مانکن اتریشی و مرد آهنین آمریکایی

جوان به تازگی برای خدمت در ارتش به اسرائیل مهاجرت کرده اند70 به نقل از TEL -TEH 70 جوان به تازگی برای خدمت در ارتش به اسرائیل مهاجرت کرده اند. الی از آمریکا، لئا که به دلایل آنتی سمیتیزم از اتریش آمده و یائل که مسیحی و از استرالیا است اخیرا بیش از 70 جوان… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: