به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: Moor Maman

تصاویر اینستاگرم ملکه زیبایی اسرائیل

  این خبر از سایت TEL TEH نقل شده است «مور ممان» در سال 2014 در مسابقه ملکه زیبایی مقام اول را کسب نمود. وی در دوران کودکی از چاقی بسیار رنج می برده ولی با اصلاح تغذیه خود توانست زندگیش را تغییر دهد.  «مور ممان»، ملکه زیبایی سابق اسراییل، اخیرا پس از دریافت مجوز… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: