به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: Political legitimacy

“اوکراین” مبارزه برای تثبیت اوضاع اقتصادی خود تلاشی برای کسب مشروعیت سیاسی است .

“اوکراین “        مبارزه برای تثبیت اوضاع اقتصادی  خود تلاشی برای کسب مشروعیت سیاسی است . این  نوشته ترجمه مقاله ای با این لینک  از ” نیو یورک تایمز ” است . اینجا  در هتل” دنیپرو” یکی از بهترین هتلهای کیف  مردان جوانی از “جنبش رایکالی راستگرا”  در جلیقه های ضد گلوله  کهنه و ماسک بر… Read More ›

Start here

%d bloggers like this: