به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

Tag: Vamentine

آب تنی بلژیکی ها در روز عشاق

این خبراز سایت یورو نیوز فارسی نفل شده است . بلژیکی ها در روز عشاق ، در آب سرد دریای شمال ، اب تنی کردند  برغم هوای سرد و وزش شدید باد، دهها نفر از مردم بلژیک به مناسبت روز عشاق در دریای شمال آب تنی کردند. این حرکت در حمایت از کودکان سرطانی انجام… Read More ›

Advertisements

Start here

%d bloggers like this: