به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

“عروسک و کوتوله”*

 
 
               ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز              از روی حقیقتیم نه از روی مجاز
 
 

“عروسک و کوتوله”* 

  بخش یک
این روزها متعلق به هر جریان و نگرش سیا سی که باشی خواه اپوزیسیون ، خواه پوزیسیون  ، چپ یا راست ، اصولگرا یا اصلاح طلب همه و همه بر سر یک موضوع اشتراک نظر دارند و آن اینکه انقلاب اسلامی ؛ نتوانسته عدالت اجتماعی متناسب با ، شعارهای اولیه انقلاب را حتی بطور نسبی متحقق کند . کافی است تا به جدولی که فاصله در آمدی  بین فقیرترین و ثروتمند ترین  اقشار مردم  نگاهی بکنیم تا ببینیم این ارقام در کشور ما با کشورهایی که حکومتهایی غیر انقلابی هم بر آن حاکم هستند تقریبا یکی است( 1)
 
images.jpg j
امروزه حتی سرسختترین مدافعان  نظام که تا مدتی قبل از عموم سیاستهای دولت دهم دفاع می کردند نه تنها به بهتر شدن وضع معیشت مردم عقیده ندارند که مستقیما  از ” نبودن عدالت اقتصادی و سیا سی ” در ایران سخن می اورتد و معتقد ند که ” دولت دهم در حال اجرای سیاستهای اقتصادی نئو لیبرالیستی و میلتون فرید من اقتصاد دان آمریکایی  است ” (2)
می خواهم بگویم حتی وقتی مدعیان بسیار آتشین انقلاب به این باورها رسیده اند ، مدافعین حقیقی نظام و انقلاب باید به این حقیقت اذعان کنند که امروز ، زمان نیاز به باز نگری درسیاستهای اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی  بیشتر ازهروقت دیگربه چشم می خورد .
بحث این نوشته بر سر اینست که که چرا مدعی ترین اصولگرایان و سرسخت ترین علاقمندان انقلاب اسلامی بعد از اینکه نزدیک به هشت سال سکان امور را در دست داشته اند نتوانسته اند کارنامه درخشانی در معرفی انچه که انقلاب اسلامی  در برطرفکردن نابسامانی های اجتماعی در پی آن بود از خود نشان دهند ؟.
بحث بر سر آن نیست که در در دو دوره عمر دولت نهم و دهم با حرکتی قابل توجه در رفع فساد دولتی ، فقر وبالا رفتن تورم و گرانی روبرو نبوده ایم بلکه بحث بر سر آنست که چرا   حتی در طول سه دهه از عمر بر پایی نظامی مستقل ؛ ایران و ایرانی نتوانسته اند حرکتی قابل قبول برای اثبات ادعاهای پایه گذاران این انقلاب  حرکت انجام دهند ؟
قابل تاسف اینکه ایران انقلابی  ، حتی نتوانسته است عدالت اجتماعی در حد کشورهای انقلابی کمونیستی برای مردم خود بوجود بیاورد ؟ یک ایرانی امروز حق دارد از مسئولین بپرسد چرا فاصله فقیر و غنی به گواهی همه مراجع بین المللی در “کوبا ” صفر است ؟ چرا درانجا خدمات پزشکی کاملا مجانی است ؟ چرا در انجا هیچ بیماری را به صرف نداشتن پول در بیابانها رها نمی کنند ؟ چرا ؟ چرا آن کمونیست خدانشناس علیرغم محاصره وحشتناک پنجاه ساله نظامی نسبتا عادلانه تر را برای مردم خود فراهم کرده است در حالیکه هیچ درامد ارزی
و صادراتی هم ندارد ؟
 images (16).jpg45
یک ایرانی حق دارد بپرسد چرا روحانیت ما که نزدیک به سی سال است اداره امور کشور را به طور کامل در دست دارد و نه تنها امکانات مادی کشور را می تواندبرای ساخت جامعه ای بهنجارتر بخدمت بگیرد که امکان به کار گرفتن نفوذ معنوی خود را برای تربیت مردم را نیز دارد ، اما حتی به اندازه نظا م هایی که گردانندگان انان ؛ لامذهبان هستند نتوانسته حرکتی نظام مند را در رفع نا بهنجاری ها به نمایش بگذارد ؟
هر چند که ممکنست شکل و نحوه بیان چنین بحثهایی نو باشد اما قدمت وجود  چنین بحثها یی  در میان  متفکران همه جوامع بسیار طولانی است  . پدران ما تا همین اواخر در پاسخ به وجود نابهنجاریهای اجتماعی گناه را بگردن “چرخ و فلک ” می انداختند
 
ای چرخ و فلک خرابی از کینه توست                بیداد گری شیوه دیرینه توست
 یا اجداد ما اگر هم بسیار همت می کرده اند و می خواسته اند بر علیه نا مرادی ها حرکتی بکنند باز خود را مجبور می دیده اند که به جنگ چرخ و فلک بروند و…….
موضوع نوشته بررسی این موضوع است که مکانیزم درونی تحولات اجتماعی – سیا سی  کشورمان چه بوده و چیست ؟ ایا وقت آن نرسیده است که از جنگ با چرخ و فلک دست برداریم و قبول کنیم که تحولات اجتماعی قابل شناخت است و بنابراین موضوع علوم اجتماعی است و باید در این راه گام برداشت ؟
من در این نکته با منتقد دولت موافقم که دولت دهم به مجری سیاستهای نئو لیبرالی تبدیل شده است  ، من حتی پا را پبشتر گذاشته میگویم  نظام جمهوری اسلامی نیز در این سی سال علیرغم تمایل درونی مسئولین نظام ،   در حوزه اقتصاد به باز سازی نظام اقتصادی که بعد از شروع حکومت پهلوی ها  از طرف نظام سلطه جهانی برای کشورمان در نظر گرفته شده بود پرداخته است !!!
اگر به این نحوه برخورد عمیق خود ادامه دهیم انگاه لاجرم باید تجربه سایر انقلابات و گفته های انقلابیون نظری بیندازیم .
مگر ” اینیاتسیو سیلونه ” آن انقلابی ایتالیایی نگفت که ” نهضت های انقلابی بعد از به قدرت رسیدن به باز سازی نظام اقتصادی می پردازند که بر علیه آن به پا خواسته بودند ” همین فرد که بعد از کنار گذاشتن ایدئولوژ ی کمونیستی ، توانسته بود با نگرشی گسترده تر به تحلیل اجتماعی مسائل مبتلا به جامعه خود بپردازد جمله زیبای دیگری نیز دارد وی می گوید : ” نهضتهای انقلابی با هر قدم که به طرف تسخیر حکومت برمیدارندمیخی بر تابوت خود می کوبند “
پس ظاهرا این موضوع باز سازی نظام اقتصادی سرمایه داری فقط مشکل دولت دهم و انقلاب اسلامی نیست ، عموم انقلابات مدرن بااین مشکل روبرو بوده اند و به فراخوربا آن برخورد کرده اند .
آیا نهضت انقلابی شیعه که زمانی در پی برپا  کردن حکومت عدل علی بود و الگوی حکومت داریش این بود که علی(ع) از ظلم احتمالی به زنی به قلمرو حکومتش ، خواب به چشمش راه نمی یافت ، اکنون به این نتیجه رسیده است که آن اهداف کهنه شده اند و دست نیا فتنی هستد ؟
یا اینکه دیگر جوامع همان اهداف  را امروز بشکل دولتهای رفاه اروپایی  و یا به شکل عدالت توزیعی  نظامهای کمونیستی اجرایی کرده اند؟ .
 مشکل اینست که دولتمردان ما نه تنها به طرف هیچکدام از الگوهای موجود جامعه ای  بهنجارتر گامهای اسا سی  برنداشته اند که اساسا خود نیز از دادن الگویی در حد امکانات جامعه  خود  ، ناتوان بوده اند  تا آنجا که گویا دیگر اساسا در پی ایجاد جامعه ای بهنجار گام بر نمی دارند و همه شعارهای انقلاب را فراموش کرده اند .
 ادعایی که این نوشته در پی اثبات آن است اینستکه دلیل اصلی این فراموشی و بی مهری با اهداف انقلاب 1357 ، بخاطرانست که  جمهوری اسلامی فقط در حد حفظ اسقلال سیا سی و دفاع جانانه از مرزهای جغرافیایی  ایران موفق بوده است و در حوزه اقتصادی به بازسازی نظام سرمایه داری وابسته  با مشخصات صدورمواد خام و خرید محصولات مصرفی و واسطه ای ، پرداخته است  و این نه یک تصمیم که همان ، حدود و ثغور ازادی عمل انسان و در اینجا انقلابیون در پی افکندن نظم نوین ادعایی اشان است . که البته باید توانست این ادعاها را با آمارو ارقام و استدلالات محکم  نشان داد .
 باید مکانیزم این عملکردی را که چگونگی تبدیل فرماندهان دیروز جبهه ها را به مدیران کارخانه هایی که چند و چندین ماه حقوق کارگرانش را نمی دهد و خم هم به ابرویش نمی آورد را شناخت  . باید آن مکانیزمی را که باعث می شود کارگران کارخانجات  زیر مجموعه تولیت آستان قدس رضوی به خاطر نبود پول اخراج شوند و این نهاد تحت مدیریت یک روحانی  در همان حال به سرمایه گذاری میلیاردی برای تولید یک فیلم بی ارزش می  پردازد را شناخت .
آن کدام مکانیزم است که نهضت انقلابی را تبدیل به دولتی کرده است که بالا ترین اختلاس های دولتی در جهان در آن اتفاق می افتد ؟ بالاترین تعداد پرونده های دادگستری در ان کشور وجود دارد و روحانیتی که همیشه خود ملجا تظلم خواهی مردم در مقابل نظام سرمایه داری وابسته بودند ، باید امروز از کارگر بخواهند اگر حقوقشان عقب افتاده است صبر کنند ، و توکل بخدا کنند
 ترجمان این حرف چیزی جز این نیست که  بگذارید مدیر کارخانه هر وقت توانست و سودش تضمین بود حقوقتان را بدهد، چرا صاحب کارخانه را مجبور نمی کنند که او حقوق کارگر را بدهد و از خدا کمک بخواهد ؟
 اگر کشاورز نمی خواهد محصولش رابنرخ تعیین شده از طرف دولت ،بفروشد ؛ این دولت است که حق دارد ان قدر گند م وارد کند که کمر تولید کننده بشکند و همین نظام انقلابی که قبلا نهضتی انقلابی بود باید به دفاع از عملکرد دولت بپردازد که دولت انقلاب اسلامی است و حفظش واجب !!!  چرا حفظ کشاورز کشور اسلامی اهمیت خود را از دست داده است ؟
این کدام کارکرد است که باعث میشود روحانیون ما امروز دیگر نتوانند به مانند گذشته های نه چندان دور ملجا مردم درمقابل زورگوییهای سرمایه وابسته باشند؟
هدف این نوشته که در بخش دوم انرا به پایان میرسانیم  شناختن آن مکانیزمی است که انقلابیون را تبدیل به مهره های یک سیستم بوروکراتیک و بی رحم می کند و این واقعیت نه تنها درانقلاب ایران که هنوز جوان است که در همه انقلابهایی که تاکنون به شکست کشانده شده اند عمل کرده است .
نقطه ثقل این بحث در این است که ایا عواملی اجتماعی وجود دارند که می توانند ارده انسان انقلابی را در اجرایی کردن اهداف انقلابیش به بازی بگیرند ؟ آیا انسان خود در اینجا به مهره های اسیر دست عواملی که در نظر اول ناشناخته هستند می شود ؟ آیا هنوز هم باید مانند ایرانیان چند نسل پیش بگوییم
 گوشه نشین باش که چوگان چرخ                         گوی ز پیشت بربود ای غلام
دانه امید چه کاری که   دهر                                     دانه ناکشته درود ای غلام
قطعا جواب منفی است .
 
“عروسک و کوتوله”
برای بررسی یکی از نظریه ها یی که سعی در پاسخ به عوامل محدود کننده کنش انسانها می پردازد ، توجه شما را به تمثیلی که ” والتر بنیامین ”  فرهنگ شناس آلمانی در این ارتباط به کار میبرد جلب میکنیم
” حکایت می کننند که عروسکی بسیار زیبا بر سر بساط شطرنجی نشسته و بسیار ماهرانه با حریفان خود به بازی شطرنج می پردازد ، حرکات این بازیگر چنان ماهرانه است که تحسین همگان را بر می انگیزد ، اما بیننده تیز بین با نگاهی دقیق میتواند ، رشته هایی را ببیند که از جها ت  گوناگون بنحوی ظریف به انگشتان عروسک بسته شده شده و انها را به حرکت دادن وامی دارد ، وقتی که نظر تیز بین به انتهای دیگر رشته ها نظرمی اندازد می بیند که این رشته هاراکوتوله ای گوژ پشت و کهنسال که در نظر اول دیده نمی شود تکان می دهد و موجب بازی ماهرانه  عروسک میشود …..”
اجازه بدهید از این سطور برداشتی آزاد داشته باشیم ، این تمثیل زیبا  میتواند در خواننده این تصویر را ایجاد کند که
               ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز              از روی حقیقتیم نه از روی مجاز
 
و یا اینکه اگر آن عروسک را انسان فرض کنیم ، محدودیت های معینی حرکات اجتماعی وی را تنظیم کرده و شکل میدهد . محدودیت هایی که قبل از اینکه یک نظام ، یک حکومت ، یک انقلاب  شکل بگیرند وجود داشته اند و یک نظام سیاسی در درون ان  چارچوبها شکل میگیرد و در حدود معینی  ، در طول حیات خود می تواند در آنها تغییراتی بوجود بیاورد . و از انها چه بخواهد ، چه نخواهد تاثیر می پذیرد ،
بحث این نوشته نظری به این رشته های نامرئی است که خیام آنرا فلک می نامد و  ” والتر بنیامین ” آنرا “گوژ پشت کهنسال ” نامیده و از آن به الهیات تعبیر می کند
می توان این عامل را که حرکات ما انسانها را تحدید و حتی تنظیم می کند ، مانندمارکسیستها ، ماتریالیزم تاریخی نامید می توان انرا مانند ساختار گرایان  ساختارهای اقتصادی – اجتماعی دانست ، اما هر چه هست  فلک و چرخ گردون نیست ، قابل شناخت ، تحلیل و تغییر است . در بخش دوم در بحثی اقتصادی – اجتماعی به  تاثیر عوامل موثر شکل دهنده به انقلابیون ایران وانقلاب اسلامی در این سه دهه می پردازیم.
 

بخش دوم مقاله را در اینجا بخوانبد

پاورقی
 
 
*عنوان مقاله از  کتاب ” تزهایی در فلسفه تاریخ ”  نوشته “والتر بنیامین ” فرهنگ شناس و فیلسوف  آلمانی منتقد مدرنیته متعلق به ” مکتب فرانکفورت ”  گرفته شده است . این کتاب با همین نام ، توسط ” امید مهرگان ” به فارسی ترجمه شده است .
http://en.wikipedia.org/wiki/On_the_Concept_of_History_/_Theses_on_the
_Philosophy_of_History
 
1-    ده در صد فقیترین مردم ایران تنها2 درصد  ا ز مجموع درامدهای کشور وده درصد از ثروتمندترین ایرانیان  33/7درصد(17 برابر ) از  در امدهای کشور را در اختیار دارند . ضریب جینی در ایران حدود 40 است و این ضریب بنا به ادعای وزیر بازرگانی بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها به حدود 38 رسیده است . امری که توسط منابع بیطرف تایید نشده است
http://www.agrieco.ir/jalil/672
2-     دکتر حسن عباسی را که می شناسید . بر اساس سخنرانی های موجود ، ایشان تا حتی تا
 سال 90 از مدافعین سرسخت دولت دهم بخصوص در امر سیاست خارجی بود .  امروز حتی وی  معتقد است که دولت دهم مجری سیاستهای نئولیبرالی است .
http://www.jahannews.com/vdcaoan6o49no01.k5k4.html
وسیاستهای اجرایی در جمهوری اسلامی را بازی در میدان هایی میداند که از زمان رژیم سابق شکل گرفته اند .
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/147980/خطای-فوق-استراتژيك-جمهوري-اسلامي-خاستگاه-رنگ‌-پیراهن-استقلال-و-پيروزي-کجاست

 

 

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: