به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

روز قدس روز”نکبت” برای ایران و ایرانی است .

 

و این چنین است که خواهران بسیجی مقنعه و حجاب از سر بر می کشند و بی پروا در کوچه و بازار به فریاد زدن آغاز می کنند

و این چنین است که خواهران بسیجی مقنعه و حجاب از سر بر می کشند و بی پروا در کوچه و بازار به فریاد زدن آغاز می کنند

پیشنهاد نام گذاری روز قدس به نام روز “نکبت “

برای شنیدن اینجا را کلیک کنید 

 

برگزاری روز قدس هم در حمهوری اسلامی  با همه حاشیه هایش گذاشت . اینکه می گویم با همه حاشیه هایش ، نه اینکه مثل سال 88 با درگیری میان اصلاح طلبان و اصولگرایان  این بر گزاری به تشنج کشیده شد ،که بر عکس همه اصلاح طلبان  هم نیز در این راه پیمایی شرکت کردند . نه اینکه در این تظاهرات  شعار ضد حکومتی یا دفاع از میر حسین موسوی سر داده شد که اساسا نیم نگاهی به  تصاویر بر گرفته شده از این مراسم خبر از درهم شکسته شدن ایدئولوژی باصطلاح ضد آمریکایی نظام و عقب  نشینی گام بگام از ادعاهای استکبار و امپریالیزم ستیزی  وبر پایی احکام قرآن و خلاصه برگشت از آن همه رویا ها و توهمات برپایی انقلاب جهلنی است که می رود تا بدنبال به شکست رسیدن قطعی اشان ، هواداران و رهبران نظام اسلامی را با نهلیسم و پوچی گرایی رو بر و کند بوجود آمدن یاس و احساس شکست در حزب الله و هوادارانش یا به تسلیم کامل در مقابل دشمنانشان و دادن امتیازات خانمان بر باد ده از جیب ملت منجر خواند شد و یا دست زدن به کارهای ماجراحویانه و کشاندن ایران به مرز فاجعه را از جانب حزب الله شاهد خواهیم بود .

در این راهپیمایی در تصاویر ی می بینیم که از کودکان خرد سال یا با در دست داشتن شعارهای ضد آمریکایی وبا دادن مسلسلی بدست  آنان استفاده شده است . حزب الله ایران در این مورد و در سوء استفاده از کودکان گوی سبقت را از داعش که آنان نیز به اقداماتی اینچنین دست می یازند ربوده است .کودکی را

 مورد سوء استفاده حزب الله و جمهوری اسلامی قرار می گیرند و بدین شکل کودکان خرسال

مورد سوء استفاده حزب الله و جمهوری اسلامی قرار می گیرند و بدین شکل کودکان خرسال

بر دوش پدرش در راه پیمایی می بینیم که از شدت گرما از حال رفته است و این کودک باید تاوان تعهدات عقیدتی و یا مالی والدین خود را به ج.ا .بپردازد .

دختران و زنانی را در تصاویر می بینیم که در روزهای دیگر می توانند به جرم بد حجابی  طعمه و شکار گشتهای بسیجی و اسید پاشان حزب الله قرار گیرند اما از انجاییکه بگفته آیت الله خمینی ، اینان برای حفظ نظام احکام دین اشان را نیز تعطیل می کنند این زنان و دختر کان بسیجی در این راهپیمایی ، نقاب و مقنعه از سر و صورت بر کشیده و شعار های ضد آمریکایی بر سر دست بلند کرده اند .

در تصاویری بسجی ها و حزب اللهی ها شعار مخا لفت با هر گونه مذاکره با آمریکا را در دست دارند و در حال پایگوبی هیستریک بر پرچم آمریکا و اسراییل هستند . عقب نشینی و نرمش مثلا قهرمانانه نظام از شعارها  موجب بر انگیخته شدن احساسات دلواپسان شده است و اینان به این شکل نارضایتی خود را از اینکه در این میانه به بازی گرفته نشده اند نشان می دهند . هر چند که نباید فراموش کرد وجود چنین شعارها و مخالفت با مذاکره با آمریکا می تواند بیانگر سیاست مبارزه در میدان و مذاکره در پشت میز برای بالا بردن قیمت همراهی و امتیاز دادن با طرف مذاکره کنندگان نیز باشد .

حزب اله باید کمی واقع بین باشد و ببیند که سران حزب الله از احسسات ارتجاعی ضد پیشرفت و تمدن آنان سوء استفاده می کنند

حزب اله باید کمی واقع بین باشد و ببیند که سران حزب الله از احسسات ارتجاعی ضد پیشرفت و تمدن آنان سوء استفاده می کنند

چرا می توان و باید روز قدس را روز نکبت برای ایران و ایرانی دانست ؟

 

روز “نکبت ” قدس تجلی سیاست بیمارگونه مداخله جمهوری اسلامی در مسائلی است که الزاما ربطی به منافع تاریخی ملت ما ندارد وفقط برای جذب شیعیان حزب اللهی منطقه و مردم  ناراضی  کشورهای منطقه ودر جهت سیاست بیحاصل  استفاده از کارت آنان در بازی قدرت با کشورهای بزرگ جهان در همان حال بالاترین هرینه ها را به دوش مردم می می گذارد . علیرعم تضادهای واقعا موجود میان متحدین استراتژیکی مانند اسراییل از یک طرف و اروپا و آمریکا از سوی دیگر ، این دو طرف و در تحلیل نهایی در کنار یکدیگر بوده و در منطقه و جهان از منافع بلند مدت یکدیگر حفاظت می کنند . دشمنی با اسراییل در عین اینکه هیچ کمکی به رفع تضادهای میان دو طرف دعوای فلسطین و ااسراییل نمی کند از یک طرف دشمنی اسراییل و متخدان بین الملل این کشور را به ما ایرانیان تحمیل می کند و از سوی دیگر دشمنی خود فلسطینی ها و دولتهای عرب را برای ما به همراه دارد . هیچ گروهی از اعراب جز قشر محدودی از شیعیان منطقه که حیاتشان به کمکهای جمهوری اسلامی وابسته است از سیاستهای فلسطینی ج.ا. حمایت نمی کنند .

دشمنی با اسراییل و اروپا و آمریکا یعنی تحریم های کمر شکن اعمال شده به بهانه اقدامات اتمی نظام ، بزرگداشت روز قدس یعنی عدم بر خورداری از ارتباطات اقتصادی و تکنولوژیک و علمی کشورهای پیشرفته صنعتی و محروم شدن صنعت نفت کشور برای نوسازی و بازسازی در جهت کنار گذاشت سیاست صدور نفت خام . صنعت نفت ما فقط به شرط بر خورداری از آخرین امکانات تکنولوژیک می تواند به تولید مشتقات نفتی بپردازد و از خام فروشی نفت دست بکشد . آیا در آتش زدن پرچم آمریکا و اسراییل می توان از غرب پیشرفته و صنعتی کمک و همیاری تکنولوژیک انتظارداشت ؟

جمهوری اسلامی در چنبره تناقضات بی پایان .

نظامی که در حال مذاکره و بالا بردن پرچم آشتی با یک طرف مذاکره کننده است چگونه در همان حال بالاترین دشمنی ها را همان طرف مذاکره کننده که در عین جال ادعا می کند با آنان در حال جنگ نیست اعمال می کند . آیا نظام جمهوری اسلامی انتظار دارد که کشورهای 5+1  و یک مشاهده گر باور کنند که این تظاهرات خود جوش و غیر حکومتی است و رژیم در تعیین شعار ها و بر گزاری آن هیچ نقشی ندارد ؟ امری که خود حمهری اسلامی هم انتظار ندارد کسی آنرا باور کند . با درهم شکسته شدن ایدئولوژی پوچ گرایانه ج.ا .در بر خورد با کشورهای پیشرفته صنعتی ، روز بروز شاهد عقب نشینی های بیشتری از سوی این نظام در مقابل دشمنان و رقیبانش خواهیم بود و جالب اینکه از حزب اللهی ها هم شاهد اعتراض جدی به این مذکرات و تعاملات نیستیم چه اینکه حزب الله و طرفدارانش هیچگاه صاحب اصول جدی عقیدتی نبوده و حرکاتشان بر مبنای منافع روز مره سیاسی و اقتصادی اشان شکل می کیرد .

مردم چکونه می توانند با سیاست “نکبت بار ” روز قدس و اعمال این چنینی رژیم مقابله کنند ؟

مردم در سال 1388 با سر دادن شعار استراتزیک ” نه غزه ، نه لبنان ، جانم فدای ایران ” هدف تاریخی خود را در محکوم کردن سیاست های خانمان بر باد ده جمهوری اسلامی انتخاب کردند و خطی تاریخی برای اعمال سیاستهای ملی و میهنی بر گزیدند .

این شعار یعنی اینکه ما ایرانیان خواهان اعمال سیاستهای انقلابی و عدالت طلبانه  و بهبود معیشت مردم در داخل و اعمال سیاستهای بغایت محافظه کارانه و آشتی جویانه در مسائل بین المللی هستیم ، این شعار یعنی اینکه ما به ارتباطات گسترده سیاسی و اقتصادی با غرب پیشرفته صنعتی نیاز داریم ،این شعار می گوید مردم اسراییل نه تنها رقیب ایران و ایرانی نیستند  که با توجه به امکانات مالی بین المللی که دارند  متحد طبیعی ما برای کمک به بازسازی صنایع نفتی و گازی ما هستند  . شعار “نه غزه ، نه لبنان ” می خواهد بگوید که متحدین طبیعی و استراتژیک ما ایرانیان برای ساختن کشوری پیشرفته که در آن حق و حقوق اقوام و ادیان و مذاهب و  زن و مرد و  دیگر اندیش در نظر گرفته بشود.

ما به اقتصادی پیشرفته نیاز داریم و برای داشتن اقتصادی پیشرفته باید یک اقتصاد تولیدی- صنعتی داشته باشیم که این امر فقط در گرو ارتباط دوستانه و مبتنی بر حقوق برابر با کشورهایی است که می توانند بر ترین و پیشرفته ترین تکنو لوژی ها را در ارتباط عادلانه اقتصادی در اختیار ما بگذارند و همه اینان بدست نمی آبید مگراینکه حزب الله و سردمداران نظام حمهوری اسلامی بدست توانای کارگران و زحمتکشان و روشنفکران سایر اقشار مردم  از قدرت دفع شوند به امید و در انتظار چنان روزی . کاوه فرزند ملت .

 

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: