به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ایرانی شاد باش و شاد زی… ویدیوی “ماه مشرق” از “السید” ELCID —

 

 

man asheghtar

ماه  مشرق

ماه مشرقم من,
با تو عاشقم من
تو تو تو
با تو.
رقص آتیشم
شعله میکشم من
تو تو تو
با تو…
آرزوی من.
با تو بودنه
روز مرگ من
بی تو بودنه
من عاشق تر از پیشم
دارم عاشق ترم میشم
با تو چون شبای خوب
شراره ی آتیشم
من عاشق ترم از تو
دیوونه ترم از تو
اگه مجنونه مجنونی
من مجنون ترم از تو
منو در بوسه غرقم کن.
نمیخوام عشق پنهونی
برقصیم زیر این بارون
با این دریای طوفانی
من بی تو نمیرقصم
من بی تو نمیخونم
نباشی در کنار من
من زنده نمیمونم
عاشقت منم
عاشقم تویی تو
تو تو تو
با تو…
با تو هم قسم
ای همه کسم
تو تو تو
با تو…
آرزوی من با تو بودنه
روز مرگ من بی تو بودنه
من عاشق تر از پیشم.
دارم عاشق ترم میشم
با تو چون شقایق ها
شراره ی آتیشم…
من عاشق ترم از تو
دیوونه ترم از تو
اگه مجنونه مجنونی
من مجنون ترم از تو
منو در بوسه غرقم کن
نمیخوام عشق پنهونی
برقصیم زیر این بارون
با این دریای طوفانی
من بی تو نمیرقصم
من بی تو نمیخونم
نباشی در کنار من
من زنده نمیمونم…
من عاشق تر از… پیشم.
دارم عاشق ترم میشم
با تو چون شقایق ها
شراره ی آتیشم…
من عاشق ترم از تو
دیوونه ترم از تو…
اگه مجنونه مجنونی
من مجنون ترم از تو

Categorised in: موزیک و ترانه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: