به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ایران اهورایی اسیر دست اهریمنان حزب الله

 

ایران ، ایران زرتشت ، ایران اهورایی ،  ایران گفتار نیک و پندار نیک، اسیر دست اهریمنان   شیطان صفت   حزب الله  شده است …

iran va hezbola

این تصویر ، تمثیل گویایی از ایران ما و ولایت فقیه ، حاکم بر آنست.

50

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: