به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

هموطن بر ایران گریه کن

فایل صوتی 

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است و ایران به سرنوشت عراق و سوریه و لیبی ، دچار خواهد شد .

 

 

 

برای شنیدن فایل صوتی بر روی بلندگو کلیک کنید  

لینک صدای مقاله

Tagged as: , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: