به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

وقایع مد در اسراییل

 

en11

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید

 

 

به نقل از سایت Tel-Teh

mod6

میحال آنسکی با لباس استثنایی

از ناخنهای  بلند چنگکی گرفته تا شلوار چگمه ای سر هم 

از لبا س ببری گرفته تا میحال آنسکی با لباس استثنایی

mod7

لباسی که نباید با آن لباس زیر پوشید 

 

mod5

 

mod2

چکمه شلواری 

mod1

Tagged as:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: