به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ده کشور که به نوزاد متولد در آن کشور،تابعیت می دهند

این ده کشور  به نوزادی که در آن کشور متولد شده باشد ، تابعیت داده و د رمواردی هم والدین ، این نوزاد  ، به تسهبلات چشمگیری برای دریافت اقامت در آن کشور دست می یابند .

birth

1- ایالات متحده آمریکا 

2- کانادا 

3-نیکارا گوئه 

4- ونزوئلا

5- کاستاریکا 

6- گواتمالا 

7- آرزانتین 

8- سنت کیس  – نویس

9- ارو گوئه 

10- پانا ما 

همانطور که می بینید ، تنها دو کشور تو سعه یافته در میان این ده  کشور هستند ، کانادا ، ابالات متحده آمریکا  

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: