به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

با یاد شیدا جاهد ، سرزمین من ، تورا می پرستم

شیدا جاهد ، بانوی آواز ایران ، آن کس که به ایران عشق می ورزید وحتی با وجود حاکمیت فقها ، هیچگاه حاضر به ترک وطن نشد ، از میان ما رفت . به یاد او به یکی از کار های پر شور او با نام ” سرزمین من ” گوش می دهیم .

 

 

 

من عاشق تو هستم
من تو رو میپرستم
یک عمر عاشقانه دل به دل تو بستم
قسم به خاک پاکت
قسم به اسمانت
تا اخرین نفس من همیشه با تو هستم
سرزمین من دنیای من تویی تو
ای غرور من رویای من تویی تو
ای شکوه من کعبه ی من تویی تو
سرزمین من اخر هر کلامی
چشم و جان من
واژه ی جاودانی
جان پناه من قبله ی عاشقانی
سرزمین من
بوسه میزنم بر گل و سبزه هایت
سجده میکنم بر اوج قله هایت
تکیه میزنم بر کوه و صخره هایت
ای غرور من
گل گلزار تو را با نفس میبویم
تو را میبویم
توی دنیای دلم نام تو را میگویم
تو را میگویم
سرزمین من دنیای من تویی تو
ای غرور من رویای م تویی تو
ای شکوه من کعبه ی من تویی تو

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: