به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ترس از آینده مردمی که دستشون تو جیب همدیگر است

با این وضعیتی که تو ایران هست و  داره پیش می ره می ترسم بزودی در کشور ما هم ، مردم اینجوری بشن . البته اگه ته حالا نشده باشه . به این ویدیو نگاه کنید و کمی هم  بخندید یا بهتر است بگوییم کمی هم بترسید .

 

 

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: