به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

رقص مشترک زنان بدون حجاب همراه با مردان در تبریز

 

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

 

ruze

رقص مشترک زنان و مردان ایرانی در جشن بزرگداشت ” روز پرستار ” در بیمارستانی در تبریز

مردم ایران بی توجه به مقررات مسخره حکومت اسلامی ، در هر فرصت به رقص و پایکوبی می پردازند د در ویدیوی  زیر چند خانم بدون ترس از پیگردهای بعدی حجاب خود را برداشته و همراه با مردان می رقصند . امید که روز تا روز زنان با یرداشتن مقنعه و چادر ، حجاب اجباری را به چالش بکشندو نهایتا سایر مقررات اجباری حکومت اسلامی نیز تضعیف و نهایتا ملغی شوند .

در ویدیوی  دوم که در پاساژ ی در تجریش تهران اجرا شده است ، جوانان ایرانی نیز به هنر نمایی پرداخته اند

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: