به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

تصاویری که درست به موقع گرفته شده است

 

 ده تصویر سرگرم کننده ، خنده دار و معنی دار که حتما باید آنها را ببینید .

sar1

 

sar2

sar3

 

sar4

 

 

sar7

sar8

sar9

sar10

 

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: