به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

بنظر شما چه چیزی این روحانی را بر قص در آورده است ؟

parcham2

 به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

akhond6

مدتی است که ویدیوی  زنان رقصان با روبنده و مقنعه را در شیکه های اچتماعی می بینیم . اما بنظر شما  این آخوند  چرا با آهنگ ” آمنه ” آغاسی ” اینطور برقص آمده است ؟  البته حاج خانومش هم با چادر و مقنعه با ایشان می رقصند 

 

 

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: