به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

آیا ایران در زمان شاه جامعه ای آزاد بود ؟

parcham2

 

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

آدلای استیونسون سیاستمدار وابسته به حزب دموکرات آمریکا   گفته است :

 

تعریف من از “جامعه آزاد”

جایی است که

 اگر کسی نخواهد همرنگ جماعت شود

 در “امنیت” باشد .

sahel

عکس و مطلب از ” سپهر آزادی ” گرفته شده است 

 

*****************************************************************************

چند دلیل از میان هزاران دلیل که تمدن اسلامی تمدنی نه در حال احیاءکه در حال زوال است .

ایرانیان تا کی اجازه می دهید این فاسدان حزب اللهی بر شما حکومت کنند !! + صدا

آیا «فدراسیون روسیه » محکوم به فروپاشی تدریجی است ؟

در » تمام کش کردن » حکومت فقیهان و وظایف ما

 

 

 

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: