به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

دفاع و زدو خورد دو خواهر شجاع در اتوبوس با چند جوان که مزاحم آنان شده بودند

 

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

این دو خواهر در دفاع از خود شجاعت بخرج دادند و جایزه کرفتند 

 

ویدیویی که می بینید دو خواهر شجاع را نشان می دهد که با چند جوان مزاحم در اتوبوس درگیر شده و با کمربند به دفاع از خود میپردا زند . این دو خواهر با خاطر این عمل شجاعانه اشان400 دلار از دولت جایزه گرفتند . و جوانان مزاحم نیز دستگیر شدند .

***********************************************************************

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: