به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

مفتی عربستان سعودی خون و مال و ناموس شیعه ایرانی را حلال اعلام کرد .

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

عربستان سعودی چه دامی برای رهبران حکومت اسلامی پهن کرده است؟

اخیر ودر پی ، مذاکرات  فشرده مقامات  حکومت اسلامی و عربستان سعودی ، زمینه اعزام حجاج ایرانی به حج تمتع امسال فراهم شده است . این در حالی است که همانطور که در ویدیو می بینید ، مفتی اعظم عربستان سعودی مشخصا اعلام کرد شیعیان مرتد و کافر بوده و هر کجا آنان را یافتید ریختن خونشان واجب ، اموالشان در حکم انفال و هتک حرمت ناموسشان اشکال شرعی ندارد . وی می گوید اگر شیعیان را بکشید صواب کشتن کافر نصیبتان میشود و اگر کشته شوید شهید هستید .

 در عین حال این روز ها  در رسانه های عمومی آن  کشور ویدیوهایی از کتک خوردن حجاج ایرانی توسط حجاج دیگر کشور ها و غارت مال و اموالشان و دزدیدن زنان حجاج ایرانی  به نمایش در می اید . در بخشی از ویدیو تعرض  به زنان کاملا مشخص و واضح است .

در ویدیوی دیگری اعتراف ماموران حکومت اسلامی به انتقال مواد منفجره به مکه و مدینه نمایش عمومی داده می شود .  شاید عربستان سعودی برای حکومت اسلامی و حجاج بیخبر ایرانی دام گسترده و بر آنست تا انتقام به تسخیر در آمدن سفارتش در تهران را از مشتی انسانهای سالخورده و بی خبر از همه جا بگیرد ؟ براستی رهبران  متعصب و بی لیاقت حکومت اسلامی چرا به این ریسک تن می دهند . خامنه ای میداند که احتمال به خشونت کشیده شدن حضور حجاج ایرانی در عربستان سعودی بسیار است  ، وی بر آنست تا اگر حجاج ایرانی در مملکت سعو دی ها مورد حمله قرار گیرند با دادن مانور تبلیغاتی ، مظلوم نمایی کرده و برای شیعیان حزب اللهی در میان مسلمانان دست به تبلیغ بر علیه سعودی ها بزند . بنظر می رسد رهبران نالایق حکومت اسلامی با وجه المصالحه قرار دادن جان و مال و ناموس حجاج بیچاره می خواهند برای خود و حکومتش کارت برنده در مذاکرات بین المللی و در مذاکره با اعراب بدست بیاورد .در صورت اعزام نهایی حجاج ایرانی به مکه ، در آینده ای نزدیک خواهیم دید که عربستان سعودی چه دامی برای رهبران حکومت اسلامی پهن کرده است ،سعودی ها در عین حال اعلام کرده اند که  به هیچ وجه حرکات و شعارهای سیاسی حجاج ایرانی را تحمل نخواهند کرد .

**************************************************************************

Tagged as: , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: