به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

شکنجه انسان و حیوان وایران و ایرانی در حکومت اسلامی

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

این صدارا پخش و باز نشر کنید ، تا بذر کینه از این حکومت ضد مردمی در دل هر ایرانی کا شته شود

دراین فایل شنیداری می شنوید که چگونه هر موجود زنده ای در ایران ، از دست حکومتگران و عماالش در عذابند ، یکی خودکشی می کند ، یکی التماس  و آن دیگری عوامل سر کوب را ترور کرده و بسزای اعمالشان می رساند . این صدا را پخش و باز نشر کنید ، تا بذر کینه از این حکومت ضد مردمی در دل هر ایرانی کاشته شود .

 

alandgoo

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: