به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ویدیوی وحشتناک از کشته شدن ” فرخنده ملکزاده ” در افغانستان .

far.jpg

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150

سنت ها این سنت های لعنتی ، این دین و آیینی که سنتها ی غلط  را منجمد می کند  . گاها از انها دفاع هم می کند . فرخنده فقط گناهش این بود که به مردی که در حال فروختن ” تعویذ ” بوده است ، گفته بود این ها خرافات است

 این ویدیو امروز از حادثه کشته شدن فرخنده ملکزاده بدست متعصبین مذهبی منتشر شده است و شوک اور است .

warning
————————————————–

چند دلیل از میان هزاران دلیل که تمدن اسلامی تمدنی نه در حال احیاءکه در حال زوال است .

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: