به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

از کودتا و حمله خارجی بیزاریم حتی اگر بر علیه بدترین نوع حکومتها باشد .

shiro
به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید
telegram-pic-150x150
” انقلاب کار توده هاست “
قانون  طلایی برای جلوگیری از جنگ داخلی و دخالت خارجی 

تصاویری از مقاومت مردم ترکیه در برابر کودتا گران 

 

 

 

A man lies in front of a Turkish army tank at Ataturk airport in Istanbul, Turkey July 16, 2016. REUTERS/IHLAS News Agency

tu2

tu3

آزاد سازی فرودگاه از اشغال نظامیان توسط مردم 

tu4

تسخیر تا نکها توسط  مردم 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: