به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

رقص خانم های چادر مقنعه وسط خیابان

shiro
به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

کار  تمایل به آزادی عمل و انتخاب نوع سبک زندگی در میان زنان مسلمان به جایی رسیده است ، که حتی زنان مسلمان با حجاب هم ؛ اشکا لی نمی بینند که با همان روبنده و مقنعه اشان اگر  خواستند ، بر قصند و شادی کنند. این ودیدیو را ببینید و اگر خواستید تکرار هم کنید . البنه منظورم خا نمها بود .

 

 

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, موزیک و ترانه, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: